###


مراسم بعدی
سامانه پیامکی 10001011011069
برای عضویت عبارت "یارقیه" را ارسال نمایید.
  • کل مطالب: 206
  • مطالب امروز: 0
  • تعداد تصاویر: 393
  • تعداد صوت: 1540
  • تعداد فیلم: 19
  • بازدید کننده امروز: 76 نفر
  • بازدید صفحه امروز: 180
  • بازدید دیروز: 120
  • افراد آنلاین: 1
  • بازدید کل : 315404

هفتگی 92/12/1

سخنران: استاد سید علی محسنی
مدیحه سرایی: سید علی وکیلی
مکان: شهرک ناجی آبادفاز یک ، جنب پارک شهدا
زمان: پنجشنبه ساعت 21 الی 23:30