###


مراسم بعدی
سامانه پیامکی 10001011011069
برای عضویت عبارت "یارقیه" را ارسال نمایید.
  • کل مطالب: 206
  • مطالب امروز: 0
  • تعداد تصاویر: 393
  • تعداد صوت: 1540
  • تعداد فیلم: 19
  • بازدید کننده امروز: 17 نفر
  • بازدید صفحه امروز: 60
  • بازدید دیروز: 275
  • افراد آنلاین: 2
  • بازدید کل : 315559

هفتگی 92/6/21

سخنران: استاد سیدعلی محسنی
مدیحه سرایی: سید علی وکیلی
مکان: ناجی آباد فاز2 ،خیابان بهارستان مقابل املاک رسالت ، پونه 10
زمان: پنجشنبه ساعت 21:30 الی 23:30