###


مراسم بعدی
سامانه پیامکی 10001011011069
برای عضویت عبارت "یارقیه" را ارسال نمایید.
  • کل مطالب: 206
  • مطالب امروز: 0
  • تعداد تصاویر: 393
  • تعداد صوت: 1540
  • تعداد فیلم: 19
  • بازدید کننده امروز: 36 نفر
  • بازدید صفحه امروز: 75
  • بازدید دیروز: 156
  • افراد آنلاین: 2
  • بازدید کل : 316118

فاطمیه 1392/1/8

سخنران: استاد سید علی محسنی
مدیحه سرایی: سید علی وکیلی
مکان: خیابان 22 بهمن ، کوی بنگاه حکیمی
زمان: پنجشنبه ساعت 21 الی 24 شب