###


مراسم بعدی
سامانه پیامکی 10001011011069
برای عضویت عبارت "یارقیه" را ارسال نمایید.
  • کل مطالب: 206
  • مطالب امروز: 0
  • تعداد تصاویر: 393
  • تعداد صوت: 1540
  • تعداد فیلم: 19
  • بازدید کننده امروز: 36 نفر
  • بازدید صفحه امروز: 56
  • بازدید دیروز: 156
  • افراد آنلاین: 2
  • بازدید کل : 316099

هفتگی 91/12/17

سخنران: استاد سیدعلی محسنی
مدیحه سرایی: سید علی وکیلی
مکان: بلوار مطهری ، نرسیده به میدان ولی عصر ، کوی ولیعصر
زمان: ساعت 20 الی 23 شب