###


مراسم بعدی
سامانه پیامکی 10001011011069
برای عضویت عبارت "یارقیه" را ارسال نمایید.
 • کل مطالب: 206
 • مطالب امروز: 0
 • تعداد تصاویر: 393
 • تعداد صوت: 1540
 • تعداد فیلم: 19
 • بازدید کننده امروز: 36 نفر
 • بازدید صفحه امروز: 120
 • بازدید دیروز: 156
 • افراد آنلاین: 2
 • بازدید کل : 316163

میلاد سه گوهر عشق 94/03/03

بانوای گرم :
حاج مهدی مختاری
حاج عباس طهماسب پور
سید علی وکیلی
داوود عسگری
ردیف   نام فایل حجم فایل(مگابایت) پخش دریافت
  1 - بخش یکم ، داوود عسگری ، سرود 4.11 MB
  2 - بخش دوم ، داوود عسگری ، سرود 2.06 MB
  3 - بخش سوم ، حاج عباس طهماسب پور ، سرود 7.42 MB
  4 - بخش چهارم ، حاج عباس طهماسب پور ، شعرخوانی 8.12 MB
  5 - بخش پنجم ، حاج عباس طهماسب پور ، سرود 5.61 MB
  6 - بخش ششم ، حاج مهدی مختاری ، سرود 4.85 MB
  7 - بخش هفتم ، حاج مهدی مختاری ، شعر خوانی 10.50 MB
  8 - بخش هشتم ، حاج مهدی مختاری ، سرود 11.39 MB
  9 - بخش نهم ، حاج عباس طهماسب پور ، سرود 3.32 MB
  10 - بخش دهم ، حاج عباس طهماسب پور ، شعر خوانی 5.88 MB
  11 - بخش یازدهم ، حاج عباس طهماسب پور ، سرود 3.22 MB
  12 - بخش دوازدهم ، حاج مهدی مختاری ، سرود 2.07 MB
  13 - بخش سیزدهم ، حاج مهدی مختاری ، سرود 1.54 MB
  14 - بخش چهاردهم ، حاج مهدی مختاری ، سرود 1.64 MB
  15 - بخش پانزدهم ، سید علی وکیلی ، سرود 2.81 MB
  16 - بخش شانزدهم ، سید علی وکیلی ، سرود 908.98 KB
  17 - بخش هفدهم ، حاج مهدی مختاری ، شعر خانی 1.04 MB
  18 - بخش هجدهم ، حاج عباس طهماسب پور ، ذکر امام علی (علیه السلام) 4.93 MB
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03
  میلاد سه گوهر عشق 94/03/03